layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Gravhøje ved Rytterhave

49. 
I området nordøst for Yding i terrænet som skråner op mod Yding Skov findes en koncentration af syv fredede og ni overpløjede gravhøje. Navnet Rytterhave indikerer, at markerne har været anvendt til græsning af rytteriets heste da det indgik i Skanderborg Rytterdistrikt.

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer og slørende beplantning. 
 
 Gravhøje ved Rytterhave
Gravhøj ved Rytterhave

Kort