layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Gravhøje ved Gantrup Mark
Gravhøj ved Gantrup Mark

Gravhøje ved Petersminde

50.
På et højdedrag i den sydvestlige udkant af Yding, omkring den udflyttede gård Petersminde findes en koncentration af otte store, fredede og ni overpløjede gravhøje.  Den højeste ligger i 89 m.

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning samt slørende beplantning.
 Gravhøje ved Gantrup Mark
Gravhøje ved Gantrup Mark


Kort