layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Gravhøje ved Nimdrup Bæk
Gravhøje ved Nimdrup Bæk

Gravhøje mellem Løvet Skov og Nimdrup Bæk

34.
To mindre koncentrationer af gravhøje på hver sin bakkekam, som adskilles af en lille sænkning,
en forgrening på Nimdrup Bæk. Kulturmiljøet indeholder fire fredede og otte overpløjede, markante
gravhøje.

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning og slørende beplantning.

Kort