layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Femhøje ved Løvet
Femhøje ved Løvet

Gravhøje ved Højgård i Løvet

35.
Koncentration af gravhøje i højtliggende område ved Højgård i Løvet. Højene benævnes Femhøje
og Grønhøj og består af tre fredede og fire overpløjede, markante gravhøje.

Sårbarhed: Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning og slørende beplantning.

Kort