layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Gedved Vestervej
Gedved Vestervej

Gedved landsby

Gedved var før højskolen og siden seminariets byggeri en mindre landsby med 8-9 gårde placeret langs bygaden, nuværende Vestervej, sammen med nogle gadehuse og husmandssteder. Lands¬byens forte eller grønning er stadig bevaret, og flere af landsbyens små grusveje, der har ført ind mellem gårdene og husmandsstederne ses endnu at følge stjerneudskiftningens skel.  Landsbyen, der blev udskiftet i 1777, blev ikke nævneværdigt udflyttet, og den gamle landsbystruktur med større gårde og mindre gadehuse ses endnu langs Vestervej Martinsvej og Bryggervej.
 Gedved Vestervej
Gedved Vestervej

Fra landsbyens yngre dage er bevaret frysehuset fra 1950’erne samt Bagergården, et Bedre Byggeskik byggeri ved hovedlandevejen. På Bryggervej ligger stadig Bryggergården og vidner om det hvidtølsbryggeri, der i 1868 blev anlagt her af gårdmand Peter Herskind. Bryggeriet blev nedlagt i 1923. og af landsbyens købmandsgård er stadig bevaret magasin¬bygningen i bindingsværk (Vestervej).

Sårbarhed: Den gamle landsbykerne er meget sårbar overfor nedrivninger af gårde med henblik på udparcellering af tofterne til parcelhusbyggeri, og det anbefales derfor, at der i den nuværende landsbykerne ikke foretages større parcelhusbyggerier.  


Kort