layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Fritidshus ved Elbæk Strand
Fritidshus ved Elbæk Strand

Fritidshuse ved Elbæk Strand

76.
Ned til Horsens Fjord i den vestlige udkant af Elbæk Skov ligger et tidligt fritidsmiljø. Kulturmiljøet består af 25 mindre fritidshuse opført langs stranden på et areal, som Horsens Kommune købte af Stensballe Gods i 1920’erne. Arealet lå dengang ret isoleret, men sommerhusejere og andre badegæster kunne komme dertil med jernbanen til Odder via et trinbræt i den anden ende af Elbæk Skov. Jernbanetraceet er nu cykelsti og trinbrættet forsvundet. De første huse er opført i 1920’erne, men størstedelen er opført i midten af 1930’erne. Området rummer mange tidstypiske elementer, der fortsat kommer til udtryk gennem de enkelte huses uhomogenitet, ringe størrelse, materialevalg og selvgroethed.

Sårbarhed: De enkelte huse og områdets samlede præg er sårbar overfor ændringer af husenes størrelse, ændret materialevalg, store overdækkede terrasser/halvtage og sammenbygninger af knobskydninger. Området er endvidere sårbart overfor adskillelse af de enkelte grunde med faste hegn eller hække eller regulær udstykning.

Kort