layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Perronfundamenter
Perronfundamenter

Flygtningelejr og flyveplads i området mellem Kragsø, Brudesø og Blidsø

26.
Historiske minder fra 2. verdenskrig, og spor efter stor flygtningelejr fra efterkrigstiden. I området lå nogle år efter 1945 en stor flygtningelejr for 14.800 mennesker fra det tidligere Østpreussen. Her er også rester af flakplads (kanonstilling), bunkersanlæg og flere fundamentsrester fra tilhørende bygninger. Flygtningelejren havde også en kirkegård, men den blev nedlagt og flyttet i 1960.

Desuden del af beton-rullebane, anlagt af tyskerne i forbindelse med Gl. Ry flyveplads, der nedlagdes i 1945.

Sårbarhed: Sporene efter flygtningelejr og flyveplads er sårbare overfor terrænændringer og maskinel skovdrift. Flakplads, bunkersanlæg og beton-rullebane er sårbare overfor forfald og tilgroning

Kort