layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Bjerrevej
Bjerrevej

Fjordfront-byggeri langs Bjerrevej

Som et levn fra den tid, hvor de store arealer syd for havnen endnu ikke var fyldt op, og større byggerier anlagt herpå, ligger villaerne på Bjerrevej 34-46 som et fjord-frontbyggeri på en lidt forhøjet klint vest for fjordens forstrand. Villarækken i Bedre Byggeskik-stil er tegnet af Horsensarkitekten Niels Gris Jensen, og de fremstår stadig med deres regelmæssige og afklarede stil i deres oprindelige haver. Villaerne blev bygget til den del af borgerskabet, der ønskede at flytte udenfor byens lejligheds-byggeri, men som på den anden side ikke havde økonomi til et hus på Næsset blandt byens absolut mest velhavende familier.

Sårbarhed: Villarækken med Bedre Byggeskik-arkitekturen er følsomme overfor om- og tilbygninger.

Kort