layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Dyreskuepladsens indgang
Dyrskuepladsens indgang

Dyrskuepladsen ved Bygholm

69.
Dyrskuepladsen står i forbindelse med den lange tradition for landbrugsinnovation omkring Bygholm hovedgård, der i dag er hotel og forskningscenter under Danmarks Jordbrugsforskning. I 1954-56 startede Bygholm landbrugsskole ved siden af. Dyrskuer blev almindelige i slutningen af 1800-tallet og foregik som regel på en ”tilfældig” mark i udkanten af de større byer. Efterhånden som dyrskuerne blev en årligt tilbagevendende begivenhed blev særlige pladser reserveret, og der opførtes mere varige åbne stalde, indgangspartier mv. Indgangen ved Bygholm består af port og sideindgange, og er opført af røde træstolper og er med stråtag. Det stammer formentlig fra mellemkrigsårene. Omkring 1950 var der 5 åbne overdækkede stalde, i 1971 11 og 16 i 1989. Dyrskuepladsens græsareal er inddelt af grusstier.

Sårbarhed: Dyrskuepladsen med indgangspartiet og stalde er sårbart overfor ændringer i arkitektur og omgivelser.

Kort