layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Christiansminde
Christiansminde

Christiansminde

80.
Christiansminde er en afbyggergård fra Boller på 32,1 tønder hartkorn frastykket i 1824. I 1931 blev den østlige del af jorderne beliggende i Sejet sogn udstykket i 15 statshusmandsbrug (se nr. 81). Christiansminde ligger centralt, omgivet af gode agerjorder, der strækker sig fra landevejen i syd til Horsens Fjord i nord. Mod øst markerer levende hegn og grøfter den gamle ejerlavsgrænse mellem Boller og Sejet. Mod vest afgrænses jorderne af diger i det åbne land og mod Boller Nederskov.   Christiansminde 
Det firlængede gårdanlæg med tilbygninger entreres fra landevejen via en lang allé, hvor beplantningen er fornyet. Hovedbygningen er opført 1853 i hvidkalket grundmur. Avlslængerne er fra 1851, statelige rødstens bygninger med trekantfrontoner, stik og pudsede bånd, renoveret 1945. En hvidkalket fodermesterbolig med halvvalmet tag ligger for enden af alléen. Til anlægget hører en stor parklignende have.

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, have, veje, diger, hegn og omgivelser.
Kort