layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Byggeforeninger Stefansgade
Byggeforeninger Stefansgade

Byggeforeninger

Stefansgade, Vestbyen
I forbindelse med byens store befolkningstilvækst i den anden halvdel af 1800-årene var der stor mangel på lejligheder til de mange landarbejdere, som flyttede til byen for at blive industriarbejderne, og mange håndværkere opførte private lejlighedsejendom-me med plads til fire - seks 2-værelses lejligheder. I 1871 stiftedes Arbejdernes Byggeforening, der opførte en række arbejderboliger i Stefansgade 9-17. Hvert hus gav bolig til 4 familier.

Boligselskabet lille Amalienborg blev opført på Spedalsø i 1921 af Horsens Bolig-forening. Arkitekt Norn har tegnet dette usædvanligt smukke boligkompleks, der er stærkt inspireret af de engelske havebyer. De 14 huse er opført i såkaldt ”Bedre Byggeskik”-stil i en akse, hvis midte udgøres af en ottekantet plads – heraf navnet Amalienborg. Hvert hus rummer 4 lejligheder, der alle har et stykke have bagved.

Ny Havnegade i østbyen var et have- og byggeselskab, der på initiativ af redaktør Emil Boysen blev oprettet i 1886. Andelshaverne var industriarbejdere og hånd-værkere, der efter inspiration efter de engelske havebyer byggede små pyntelige huse med forhaver. Mange af husene har endnu bevaret deres karakteristiske gavlkviste og individuelle murdetaljer.

Sårbarhed: De udvalgte Bolig- og byggeforeningerne har hvert deres særpræg, men er karakteristiske ved at hver bebyggelse fremstår som et samlet hele, der er stærkt påvirkeligt af forkerte individuelle beslutninger m.h.t. vinduer, døre, tilbygninger etc.

kort