layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Hus ved Brokbjerg
Hus ved Brokbjerg

Brokbjerg

55. 
I et højtliggende, kuperet, sandet område i den nordlige udkant af Sattrup ejerlav omkring Brokbjerg (113 m) anlagdes i første halvdel af 1800-tallet en samling af otte små gårde og huse. Udmarksbebyggelsen benævnes i begyndelsen Trampendal, men den tager siden navnet Brokbjerg efter det lokale højdepunkt. Husene ligger omkring en velbevaret vejforgrening fra tiden før udskiftningen, hvortil der siden er knyttet mange små markveje til husene. De små lodder er markeret ved diger og levende hegn. Der er rester af sandog lergrave. Små tilplantninger af markhjørner og skrænter dukker op efter 1950. Brokbjerg vej forgrening
Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, veje, diger, hegn samt terrænændringer og slørende beplantning.  


Kort