layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Næsset nr. 21
Næsset nr. 21

Borgerskabets sommervillaer på Næsset, langs Sundet og Jespersvej omkr. 1900

Fra slutningen af 1800-årene påbegyndte købstadens borgerskab byggeri af lystejen-domme og sommervillaer langs Sundet og på Næsset, hvor man flyttede ud når sommerens varme blev for ulidelig inde i byens store herskabslejligheder. Disse som-mer¬villaer er nu helårsbeboede, men vidner om de første tiltag til sommerhus-bebyggelse, om end det kun var for byens førende slægter. Viggo Norn har tegnet flere af disse bevaringsværdige villaer, bl.a. Næsset 21, der er opført i engelsk cottage-stil. Også på Jespersvej langs sydsiden af Fjorden ligger enkelte store, bevarings-værdige sommervillaer, ligesom der på Gl. Stensballe Strandvej ligger en række villaer med høj bevaringsværdi.

Sårbarhed: Udstykning og opsplitning af de store fjordvendte lystejendomme truer områdets karakter, og om- samt tilbygninger af de oprindelige sommervillaer kan nemt ødelægge den særegne bygningskultur. Lokalplan 135 beskytter de bevarings¬værdige sommervillaer på Næsset.

Sundet