layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Bygaden i Blirup
Bygaden i Blirup

Blirup landsby

72.
Blirup er en lille torp-landsby, der nævnes første gang i 1582. Landsbyen trykker sig ned i det kuperede landskab og omkring en kroget bygade. I 1688 bestod landsbyen af fem gårde og tre huse. Efter udskiftningen i 1782 er to gårde udflyttet, men derudover er ejerlavet
næsten ikke bebygget. En firlænget bindingsværksgård med pikstensbelagt gårdsplads er fredet.
Det gamle slyngede vejnet samt enkelte strækninger med ejerlavsdiger er bevaret. Lige nord for landsbyen langs Haldrup Bæk lå den nu nedlagte Blirup Mølle. I engområdet, Hestemade, findes rester af gammel bondeskov.

Blirup
Blirup

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger hegn og omgivelser. Kort 1

Kort 2