layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Heste og vogn lavet på Statsfængslet i Horsens

Har Du?

Har du ting med relation til fængslet, som du ønsker at donere til museet?

Horsens Museum indsamler genstande, arkivalier og fotos, som knytter sig til Statsfængslets i Horsens, dets beliggenhed, bygninger, personale og indsatte.

Hvis du har noget, som du tror museet vil være interesseret i, skal du endelig ikke holde dig tilbage.
Det kan være svært selv at afgøre, om museet har interesse i det, som du overvejer at donere til museet.
Måske er det netop det, vi står og mangler i samlingen, eller måske har vi allerede et eksemplar, der ligner.
Du er derfor altid velkommen til at kontakte museet.

Du kan henvende dig til:

Fængselsmuseet.
Tlf.: 21 28 86 48
faengselsmuseet@horsens.dk

Horsens Museum er ikke kun interesseret i selve genstanden, arkivalierne eller fotoet.
Vi er mindst lige så interesserede i historierne, der ligger bag.
Historierne kan hjælpe med at placere tingene i den rette sammenhæng, og bidrage til en bedre forståelse af Statsfængslet i Horsens’ historie.
Derfor er vi meget interesserede i oplysninger om:

• Hvad genstanden er, hvad arkivalierne omhandler eller hvad fotoet viser.

• Hvad blev genstanden anvendt til?

• Hvem anvendte genstanden?

• Hvor blev genstanden anvendt?

• Hvornår blev genstanden anvendt?

• Hvem fremstillede genstanden?

• Hvor blev genstanden fremstillet?

• Hvornår blev genstanden fremstillet?

• Findes der billeder, dokumenter eller eksempelvis bøger eller avisudklip, der kan fortælle om genstanden?

Hvis du donerer noget til Horsens Museum, vil du blive bedt om at underskrive en ”indkomstseddel” for at dokumentere, at du har ejendomsret eller fuld råderet over genstanden.
Den underskrevne indkomstseddel giver derefter Horsens Museum ejendomsretten over genstanden.