layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Peter Adler Alberti

(1851-1932)
Peter Adler Alberti var jurist, højesteretssagfører, folketingsmedlem, justitsminister samt formand for Den Sjællandske Bondestands Sparekasse og for Danmarks Landmænds Smørexportforretning.

Uretmæssigt tilegnede Alberti sig flere millioner kroner som formand for sparekassen og smørexportforretningen.
Pengene blev bl.a. brugt til at spekulere i sydafrikanske guldmineaktier, hvilket slog fejl.
For at dække over de mislykkede spekulationer, trykte han falske dokumenter på et lille legetøjstrykkeri.

I 1908 gik bedrageriet ikke længere, og Alberti, der i juli var blevet afskediget som minister, meldte sig den 8. september på politistationen. Her kom det frem, at han havde forfalsket og bedraget for i nærheden af 15 millioner kroner, og i 1910 blev han dømt til 8 års tugthusafsoning i Horsens.

Justitsministeren var mere velnæret end den gennemsnitlige tugthusfange.
Han vejede ved indsættelsen over 138 kg, og havde en livvidde på 153 cm. Der måtte derfor syes særlige fangebukser til ham.

Albertis ophold i Horsens Tugthus varede dog ikke 8 år, som hans dom ellers lød på.
Han holdt sig inden for reglerne, men kunne ikke tilpasse sig det daglige liv i fængslet.
I sommeren 1911 blev han så alvorligt syg, at han måtte indlægges på anstaltens sygehus.
I løbet af de to år Alberti var fængslet i Horsens, tabte han over 62 kg.

Betydningsfulde personer forsøgte at få en benådning i stand, men inspektøren ville ikke bryde med den almene retsopfattelse.
I stedet blev Alberti efter kun to år i Horsens ekstraordinært overført til Vridsløselille i 1912.
Dette var et brud med den gældende praksis, hvor tugthusstraffe kun kunne afsones i Horsens. I 1917 blev han benådet og levede indtil 1932.

Litteratur:
Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen og Anna Wowk Vestergaard:
Horsens Statsfængsel 1853 – 2006. I: Vejle Amts Årbog. Vejle Amts Historiske Samfund 2008, s. 48 – 76.

Ole Schiørring & Bodil Møller Knudsen (Red.):
Tugt og Tremmer. Fængselsmuseet uden for murene. Horsens Museum 1990.