layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Mozart Lindberg

(1881-1975)
Mozart Lindberg tilbragte det meste af sit liv i fængsler.
Selvom han stammede fra et godt miljø i København, fik han allerede sin første forbedringshusstraf som 20-årig i 1901.
Natten efter sin løsladelse i 1903 begik han et røverisk overfald, som gav ham et 16 år langt tugthusophold i Horsens indtil 1920.
I 1922 kom han tilbage til Horsens på grund af et overfald på to ældre damer.
Først i 1938 kom Mozart Lindberg atter ud i friheden.
Det varede dog ikke længe. Samme år kidnappede han en præst i Sønderjylland, hvilket førte til stor bevågenhed og sendte Lindberg i tidsubestemt forvaring.
Efter knap 60 år i danske fængsler blev Lindberg som 82-årig i 1963 udskrevet på prøve.

Ud af de næsten 60 år Mozart Lindberg sad i fængsel, tilbragte han 25 år i Horsens Statsfængsel. Her udtænkte han en lang række snedige flugtforsøg.

I 1907 aftalte Lindberg med en medindsat, der skulle løslades, at denne skulle opsøge Lindbergs søster og få 225 kroner af hende. Pengene skulle bruges til en revolver og dynamit.
Lindbergs medindsatte skulle anvende dette til at sprænge hul i fængselsmuren, mens Lindberg var på gårdtur.
Planerne blev dog afsløret, og Mozart Lindberg fik en disciplinærstraf på 15 piskeslag med en 13-halet kat.

Mozart Lindbergs mange flugtforsøg var alle vel forberedte, og han havde på forhånd udarbejdet tøj og legitimationspapirer til brug uden for fængslets mure.
Dog mislykkedes alle hans forsøg på at undslippe. Første gang var i 1908, hvor han blev opdaget på vej over ringmuren, efter at han havde boret sig ud af sin celle efter flere dages arbejde.
En anden gang stoppede flugten, da han kastede en rebstige ud fra et hul i ydermuren. Her ramte den nemlig overbetjentens vindue på etagen nedenunder.

Litteratur:
Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen og Anna Wowk Vestergaard:
Horsens Statsfængsel 1853 – 2006. I: Vejle Amts Årbog. Vejle Amts Historiske Samfund 2008, s. 48 – 76.

Ole Schiørring & Bodil Møller Knudsen (Red.):
Tugt og Tremmer. Fængselsmuseet uden for murene. Horsens Museum 1990.