layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Julius Alfred Thorvald Framlev

(1881-1933)
Julius Framlev nåede på femten år at blive en myte under tilnavnet Det borende X.
Fra 1916 til 1931 begik han 58 pengeskabstyverier med et udbytte på omkring 163.000 kr.

Framlev var tilsyneladende en bedre pengeskabstyv end forretningsmand.
I årenes løb havde han bl.a. ejet en musikforretning, en frugtplantage og flere frugt- og grøntforretninger.
For at kunne klare sig økonomisk, måtte han dog skaffe penge fra andre folks pengeskabe. Framlev stjal desuden kun, når hans egen forretnings pengekasse var tom.

Det var avisen Politiken, som først gav den mystiske pengeskabstyv navnet Det borende X. Navnet kom af, at Framlev borede huller ved pengeskabets lås, som dannede formen X.

De 58 pengeskabstyverier havde udover selve teknikken visse fællestræk, som var med til at afsløre Det borende X.
For det første udvalgte Framlev kun gamle pengeskabe, som ikke var boresikre. Og for det andet skete hans indbrud næsten altid op til en weekend eller en helligdag.
Ud fra disse særtræk kunne politiet målrette deres eftersøgning, og i maj 1931 blev han pågrebet på vej fra et indbrud på et posthus på Frederiksberg.

Framlev blev idømt otte års afsoning, og blev indsat i Horsens Statsfængsel i november 1931.
Framlev døde af sygdom under afsoning i 1933, mens han var indlagt på Horsens Sygehus.

Litteratur:
Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen og Anna Wowk Vestergaard:
Horsens Statsfængsel 1853 – 2006. I: Vejle Amts Årbog. Vejle Amts Historiske Samfund 2008, s. 48 – 76.

Ole Schiørring & Bodil Møller Knudsen (Red.):
Tugt og Tremmer. Fængselsmuseet uden for murene. Horsens Museum 1990.