layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Jens Nielsen

(1862-1892)
Jens Nielsen blev den sidst henrettede person i Danmark i fredstid.
Efter 1892, hvor Jens Nielsen blev henrettet, har vi i Danmark kun eksekveret dødsdomme i forbindelse med retsopgøret efter Anden Verdenskrig.
Jens Nielsen havde gennem sin fattige opvækst på forskellige fattiggårde og opdragelsesanstalter opbygget et voldsomt had mod samfundet.
Det udmøntede sig i en række tyverier og ildspåsættelser i både ind- og udland, bl.a. påstod Jens Nielsen, at dokkerne i London nedbrændte på grund af ham.
Under en af ildspåsættelserne i Danmark blev Jens Nielsen pågrebet i sommeren 1883.
Den 11. juli 1884 blev han 21 år gammel idømt 16 års tugthusarbejde i Horsens Tugthus.

Under opholdet i fængslet udviklede Jens Nielsens vrede og bitterhed over for samfundet sig yderligere.
I 1885, på vej tilbage til sin celle fra en gårdtur, forsøgte han at dræbe en betjent med et blylod, men blev dog overmandet.
Han blev efterfølgende idømt dødsstraf, men dommen blev ændret til tugthusarbejde på livstid.
Kort tid efter forsøgte han atter at dræbe en betjent. Igen blev Jens Nielsen dømt til døden, og igen blev han benådet.

Jens Nielsen udviklede en tanke om at få hævn over samfundet ved i fuld offentlighed at møde døden på skafottet. Derfor overfaldt han for tredje gang en betjent i 1892.
Denne gang slog han betjenten i hovedet med et bordben, der havde to spidse søm i enden.

Betjenten blev hårdt såret, men overlevede.
Jens Nielsen blev idømt dødsstraf, ligesom han havde forventet, men dødsstraffen kom ikke, som han ønskede, til at foregå i offentlighed. I stedet blev han halshugget foran et fåtal af vidner i fængslets vestre gård den 8. november 1892.

Uden Jens Nielsens vidende var 202 af hans medindsatte beordret til at overvære henrettelsen fra vinduerne som et led i den præventive indsats.

Litteratur:
Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen og Anna Wowk Vestergaard:
Horsens Statsfængsel 1853 – 2006. I: Vejle Amts Årbog. Vejle Amts Historiske Samfund 2008, s. 48 – 76.

Ole Schiørring & Bodil Møller Knudsen (Red.):
Tugt og Tremmer. Fængselsmuseet uden for murene. Horsens Museum 1990.