layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Indsatte med forbindelse med Anden Verdenskrig

Under Anden Verdenskrig var der flere modstandsfolk, bl.a. medlemmer fra Churchill-klubben, blandt de indsatte i Horsens Statsfængsel. I alt 19 danske modstandsfolk afsonede fængselsstraf i Horsens Statsfængsel i celler i kælderen under midterfløjen.

Fængslet blev gennem hele krigen bevogtet af danske fængselsbetjente, dog med nogle måneders tysk besættelse i 1943.
Det danske personale betød, at den lokale modstandsbevægelse i december 1944 kunne gennemføre en befrielsesaktion for nogle af modstandsfolkene – støttet af fængselsbetjentene.
For at tilfredsstille tyskerne iværksatte man efterfølgende en undersøgelse af forløbet, men uden resultat.

Efter befrielsen i maj 1945 skiftede klientellet.
Fængslet blev midlertidigt tømt for indsatte, der var dømt efter den ordinære straffelov, og i stedet kom politiske fanger til at afsone deres domme i Horsens Statsfængsel.
Det drejede sig både om danskere, der var dømt for deres virksomhed under besættelsen, som f.eks. Ib Birkedal Hansen, der var leder af Birkedal-gruppen, og om tyske krigsforbrydere.

En af de tyske krigsforbrydere var Werner Best (1903-1989), som havde været rigsbefuldmægtiget i Danmark.
Best havde været den øverste tyske repræsentant i Danmark og dermed reelt leder af den tyske besættelsesmagt.
Københavns Byret dømte ham i 1948 til døden, men Højesteret ændrede i 1950 denne dom til 12 års fængsel.

Werner Best afsonede sin straf i Horsens Statsfængsel fra juni 1950.
Allerede i august 1951 blev han benådet og udvist af Danmark.

Litteratur:
Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen og Anna Wowk Vestergaard:
Horsens Statsfængsel 1853 – 2006. I: Vejle Amts Årbog. Vejle Amts Historiske Samfund 2008, s. 48 – 76.

Ole Schiørring & Bodil Møller Knudsen (Red.):
Tugt og Tremmer. Fængselsmuseet uden for murene. Horsens Museum 1990.