layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Carl August Lorentzen

(1896-1958)
Carl August Lorentzen sad i sikkerhedsforvaring i Statsfængslet i Horsens på ubestemt tid for indbrud og tyverier. Han blev berømt i hele landet for sin flugt fra fængslet natten til lillejuleaftensdag i 1949.

Mere end et år før havde Lorentzen påbegyndt forberedelserne til flugten. Han brød hul i muren bag cellens lille skab, fremstillede falske nøgler og gravede på 11 måneder en 18 meter lang tunnel under fængselsgården til inspektørens kælder, hvorfra han fandt ud i friheden.

Hen over indgangen til tunnelen placerede Lorentzen en seddel med ordlyden Hvor der er en Vilje, der er der ogsaa en Vej.

Lorentzen gemte sig på en gård ved Ølsted syd for Horsens, og om natten sneg han sig ind i køkkenet og stjal sig lidt mad.
Men turen ud i friheden blev kort. Efter syv dage blev han pågrebet af gårdejeren og to medhjælpere, da han var på vej ind i køkkenet gennem et vindue. Lorentzen blev syg og forkommen ført tilbage til fængslets sygeafdeling. En måned senere fik han en disciplinærstraf på to måneders strafcelle for ødelæggelse og tyveri af fængslets inventar og for selve flugten.

Efter flugten i 1949 levede Lorentzen en stilfærdig tilværelse i fængslet. Han var en flittig brevskriver og spillede skak og bordtennis. Han var også kunstner. Under sit ophold i fængslet i Horsens skabte han noget af det fineste kunst produceret i et dansk fængsel, bl.a. tegninger, skakbrikker og træfigurer.

Lorentzen blev prøveløsladt i 1954, men i 1956 genindsættes han i fængslet pga. tyverier. Han dør 61 år gammel på fængslets sygeafdeling den 1/6 1958. Han havde da tilbragt i alt 37½ år af sit liv i arresthuse og fængsler.

Litteratur:
Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen og Anna Wowk Vestergaard:
Horsens Statsfængsel 1853 – 2006. I: Vejle Amts Årbog. Vejle Amts Historiske Samfund 2008, s. 48 – 76.

Ole Schiørring & Bodil Møller Knudsen (Red.):
Tugt og Tremmer. Fængselsmuseet uden for murene. Horsens Museum 1990.