layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Adolph Philipsen

(1855-udvandret til Amerika i 1905)
Adolph Philipsens berømmelse skyldes udførelsen af hans forbrydelse.
Han var sæbefabrikant i København, hvor han i 1890 myrdede kontorbud og inkassator Johan Meyer.
Philipsen tog Meyers guldur og de penge, der var i hans pung. Herefter forsøgte han at bortskaffe liget.

Philipsen puttede Meyers lig i en tønde med læsket kalk. Derefter sendte han tønden med skib til en opdigtet adresse i Amerika. Politiets mistanke faldt dog hurtigt på Philipsen, som forsøgte at flygte til Sydafrika over Hamburg.
I Elben løb hans skib imidlertid på grund. Politiet arresterede ham, og han tilstod mordet.
I New York opsporede man tønden, som med sit makabre indhold blev sendt tilbage til København. Her lukkede man tønden op og fandt Johan Meyers lig.

Philipsen blev oprindeligt dømt til døden.
Straffen blev siden hen ændret til livsvarigt tugthus.
Adolph Philipsen undgik enhver form for disciplinær påtale i fængslet. På grund af sin forbrydelse var han dog en af de 202 indsatte, som fra fængslets vinduer kom til at overvære henrettelsen af Jens Nielsen.

Philipsen blev benådet mod udvandring i 1905 efter 15 års fængsel.
Han udvandrede til USA, hvor han skabte sig en respektabel tilværelse under navnet Hauff. 

Litteratur:
Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen og Anna Wowk Vestergaard :
Horsens Statsfængsel 1853 – 2006. I: Vejle Amts Årbog. Vejle Amts Historiske Samfund 2008, s. 48 – 76.

Ole Schiørring & Bodil Møller Knudsen (Red.):
Tugt og Tremmer. Fængselsmuseet uden for murene. Horsens Museum 1990.