layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Skeletter Fortæller

Undervisningsmateriale til udstillingen Skeletter Fortæller 
Formidlingstiltag til folkeskoleklasser (indskoling, mellemtrin og udskoling)


Horsens Museums undervisningstilbud foregår i et unikt læringsmiljø blandt skeletter og genstande fra Horsens og omegn. Her kan folkeskoleklasser koble teori og praksis, når de gennem oplysning og faglig fordybelse, skaber deres egne film på iPads. 

Undervisningsmateriale
Undervisningsmaterialet, der knytter sig til udstillingen Skeletter fortæller, er rettet mod folkeskolen og er tilpasset de individuelle fællesmål for indskoling, mellemtrin og udskoling (se undervisningsmaterialet). Undervisningsmaterialet er målrettet undervisningen i fagene:

• Kristendomskundskab 
• Historie
• Biologi
• Samfundsfag

Materialet kan endvidere anvendes i forbindelse med en emneuge, temadag eller tværfaglige forløb.  

Undervisningsmaterialet består af arbejdsark med konkrete opgaver samt information, der knytter sig til udstillingens temaer. Ud fra opgaverne skal eleverne skabe deres egne filmproduktioner på museets iPads ved hjælp af de digitale værktøjer Puppet Pals og Adobe Voice. Eleverne bruger deres baggrundsviden og den nye viden fra udstillingen koblet med fantasi og kreative evner til at skabe et konkret produkt i form af en film. 

Formål
At give eleverne et indgående kendskab til middelalderen og middelalderens menneske i og omkring Horsens ud fra de fakta, der kan udledes af skeletterne og de temaer, der bliver præsenteret i udstillingen. 
At få eleverne til at reflektere over en række problemstillinger, der knytter sig til levevilkår i middelalderen og som kan sættes i relation til livet i dag. 

Praktisk information

• Undervisningstilbuddet er selvkørende og afvikles uden en tilknyttet museumsansat.
• Alt undervisningsmateriale kan downloades som pdf fra museets hjemmeside.
• Der er introduktionsvideoer til udstillingen og til de digitale værktøjer som eleverne skal
          bruge i forbindelse med filmproduktionen: Puppet Pals og Adobe Voice.
• Horsens Museum råder over et klassesæt på 28 iPads. Klassesættet kan udlånes
  til internt brug i forbindelse med et på forhånd aftalt besøg i museets
  udstilling Skeletter fortæller.
• Horsens Museum har et undervisningslokale med borde, stole og Smart Board.
  Dette kan bruges i forbindelse med museumsbesøget. Vejledning til SMART Board her.


Forslag til forløb til indskoling, mellemtrin og udskoling 

Før museumsbesøget

For alle klassetrin er det en god idé at se introduktionsvideoen til udstillingen inden besøget og forberede eleverne på, hvad der skal ske i løbet af dagen.  Der er også mulighed for at se introduktionsvideoen på museets SMART Board, inden man ser udstillingen.

Indskoling
Opgaverne til indskolingen knytter sig primært til fagene kristendomskundskab og historie. 
Der er tre forskellige arbejdsark, som omhandler emnerne:

Pilgrimsrejsen
Reformationen i Horsens
Gravskik i middelalderen


Det kan være en god idé at tage emnerne op inden museumsbesøget og få eleverne til at reflektere over middelalderen som tidsperiode. Dette kan gøres ved en fælles brainstorm på klassen, hvor eleverne selv kommer med stikord til, hvad de forbinder med middelalderen. Supplerende spørgsmål kan være:

• Hvad kunne man være/arbejde med i middelalderen (bonde, ridder, munk…)?
• Hvad troede man på i middelalderen?
• Hvordan så Horsens ud i middelalderen? 

Mellemtrinnet
Opgaverne til mellemtrinnet knytter sig primært til fagene kristendomskundskab og historie.
Der er tre forskellige arbejdsark, som omhandler emnerne:
Krig i middelalderen
Rig og fattig i middelalderen
Sygdom og behandling

Det kan være en god idé at tage emnerne op inden museumsbesøget og få eleverne til at reflektere over middelalderen som tidsperiode. Dette kan gøres ved en fælles brainstorm på klassen, hvor eleverne selv kommer med stikord til, hvad de ved om middelalderen. Supplerende spørgsmål kan være:
 
• Hvornår var middelalderen? Hvad kommer før og hvad kommer efter?
• Hvad kendetegner middelalderen? Hvad troede man på? Hvordan var samfundet?
• Er der steder og bygninger i nutidens Horsens, der stammer fra middelalderen? 
• Hvordan finder man ud af noget om middelalderen? 

Udskoling
Opgaverne til udskolingen knytter sig primært til fagene samfundsfag, biologi og historie. 
Der er tre forskellige arbejdsark, som omhandler emnerne:
Kvindeliv
Ret og dom i middelalderen
Menneskets biologi 

Opgavearkene lægger op til refleksion og perspektivering til aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i forhold til middelalderens, og man kan eventuelt tage emnerne op på klassen inden besøget. Man kan bl.a. kigge på Danmarks Statistik for at få et perspektiveringsgrundlag mellem Danmark i dag og Danmark i middelalderen.
Link til Danmarks statistik: http://www.dst.dk/da

Her kan man fx undersøge:
• Statistik over dødelighed (herunder dødsårsag og sygdom,
   død blandt børn, død i forbindelse med fødsel)
• Statistik over fødsel og fertilitet (hvor mange børn får kvinder i dag,
   hvornår får kvinder børn i dag)
• Statistik over levevilkår (hvem er de fattigste og rigeste i Danmark i dag)
• Statistik over sygdomme (hvilke sygdomme er meget udbredte i dag)
• Statistik over kriminalitet (domme og dømte personer) 

På Horsens Museum

Hvis skoleklassen ikke allerede har set introduktionsvideoen til udstillingen, er det en god idé at starte med det, når man kommer på museet. 

Efterfølgende kan skoleklassen bevæge sig rundt i udstillingen og danne sig et indtryk, inden de får udleveret opgaver og iPads. Eleverne kan enten være alene eller i små grupper (max. 3 elever om én iPad), som eventuelt er aftalt inden besøget. 

Når de skal producere filmene, er det en god idé at sidde spredt, så eleverne ikke forstyrrer hinanden og lyden ikke bliver støjet på filmene. Hele museet kan bruges selvfølgelig under hensyntagen til museets øvrige gæster. Når filmene er færdige lægges de op på Horsens Museums YouTube-kanal, Skeletter Fortæller. 

Der ligger vejledende videoer til de digitale værktøjer Puppet Pals og Adobe Voice på YouTube-kanalen.
Vejledningen til programmerne kan også downloades som pdf:  Puppet Pals og Adobe Voice.

Man skal regne med, at der samlet set går et par timer med at se udstillingen og producere film. 

Efter museumsbesøget

Man kan enten vælge at se de færdige film på museets SMART Board, eller når man kommer tilbage til skolen. Man kan kombinere hver filmfremvisning med et kort oplæg, hvor filmskaberen/skaberne præsenterer opgaven og deres film. 

Alle skoleklasserne kan eventuelt vælge at lave et mini-award show, hvor de giver filmene stjerner (anonymt) på sedler, som indsamles af læreren. Den bedste film offentliggøres af læreren og måske vinder filmskaberen/skaberne en lille præmie. 

Desuden kan det være fint at reflektere over museumsbesøget som oplevelse: Hvordan har museumsbesøget været, og hvad syntes de om udstillingen? 

Indskoling
Se filmene og tal om dem. Hvad handlede de om? Var de spændende, uhyggelige, sjove eller sørgelige? Kan de genkende noget i filmen, de har set i udstillingen? 

Mellemtrinnet
Se filmene og tal om dem og emnerne, de kommer ind på. Har de andre, som ikke har haft samme opgave, forstået hvad filmene handler om? Har de fået noget nyt at vide? Kan de genkende noget i filmen, de har set i udstillingen?

Udskoling
Se filmene og diskuter dem samt de emner, de kommer ind på. Er opgaverne godt løst og forstår man, hvad filmene handler om? Har de andre, som ikke har haft samme opgave, lært noget nyt? Er der et link mellem nutid og fortid? Emnerne, der er taget op i filmene, kan med fordel diskuteres igen – har de fået et indtryk af, hvordan livet var i middelalderen i forhold til i dag? Klassesættet af iPads samt SMART Boardet er indkøbt med økonomisk støtte fra Insero Horsens