layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Tustrup
Poskær Stenhus, stendysse fra Tragtbægerkulturen ca. 3400 f.Kr

Museumsloven

Museumsloven beskytter vores fortidsminder

Fortidsminder kan være synlige i form af eksempelvis gravhøje, borge og kirker, men de kan også være skjulte i form af gravfund, hustomter, kældre, potteskår, redskaber af flint eller affaldsgruber. Nogle fortidsminder er fredede og må ikke ændres. Det kan for eksempel være gravhøje eller voldsteder.

Finder man under jordarbejde stensamlinger, mørke spor i undergrunden eller lignende, kan disse være tegn på, at jorden rummer arkæologiske levn. Fortidsminder er altså ikke altid umiddelbart synlige.

Er man usikker på, om der er fortidsminder på et areal, kan man forud for et jordkøb, bygge- og anlægsarbejde eller anden aktivitet, der medfører jordarbejde, kontakte det lokale museum, der har oplysninger om kendte fortidsminder i Danmark. Horsens Museum har det arkæologiske ansvar i Horsens Kommune.

Museumsloven beskytter kulturlevn, og det er ikke lovligt at fjerne eller ødelægge væsentlige kulturlevn i Danmark, uden at der er foretaget en forudgående undersøgelse eller registrering udført af fagfolk.

Hvorvidt et fortidsminde er væsentligt og dermed bevarings- og registreringsværdigt afgøres af det lokale kulturhistoriske museum i samarbejde med Kulturstyrelsen.

Læs mere om fortidsminder på Kulturstyrelsens hjemmeside eller gå på opdagelse i Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder, der omfatter alle kendte fortidsminder. De mere end 180.000 lokaliteter giver et indtryk af mangfoldigheden.

Kulturstyrelsens publikation Har du en gravhøj i baghaven? informerer om tilsynet med vores fredede fortidsminder.
Indholdsansvarlig Horsens Museum , horsensmuseum@horsens.dk