layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Kulturarv som værdi

Arkæologi og kulturarv kan anvendes som et værdiskabende element

I projektet Kulturarv som værdi – arkæologi som værdiskaber, har en række museer og bygherrer i samarbejde udviklet viden, redskaber og produkter, der gør det muligt at anvende arkæologien som en værdifuld ressource og til at skabe vækst og opmærksomhed. 

Horsens Museum tilbyder altid bygherre en dialog om, hvordan arkæologien kan anvendes i netop dit projekt.