layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Stålproduktion i Danmark i middelalderen

Ny viden om stålproduktion i Danmark i middelalderen

Museumsinspektør Lars Pagh har på Horsens Museum afsluttet et forskningsprojekt, der dokumenterer, at man har fremstillet stål i danske smedjer i middelalderen. Tidligere har man ment, at der ikke har været en hjemlig produktion af stål i middelalderen, men at stål var en dyr importvare.

I middelalderen kunne man fremstille stål ved at opkulle jern – en metode, der kendes fra en skriftlig kilde helt tilbage i 1100-tallet. Man vikler jernet ind i organisk materiale, pakker det ind i ler og varmer det i essen i lang tid. Når det organiske materiale forkuller, optager jernet kulstof og bliver til stål. Arkæologisk sætter det sig spor i form af lerkugler og fragmenter af lerkapper, som nu er blevet påvist ved naturvidenskabelige analyser. Lerkuglerne opstår når smeden banker jernet fri af den delvist smeltede lerkappe, så smeltet ler sprøjter ud i værkstedet og størkner i luften.

Stålproduktion 

Projektet har samlet op på de senere års udgravninger af otte forskellige middelalderlige smedjer i midt- og sydjylland. Især smedjer fra Tyrsted og Lund ved Horsens har vist spor af stålproduktion.

Forskningsprojekt har været et samarbejde med Sydvestjyske Museer, Museum Sønderjylland og Varde Museum. Det har været støttet med 250.000 kr. af Kulturarvsstyrelsen.

Rapporten kan læses her