layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
HOM 1649, Ole Wormsgade
HOM 1649 Ole Worms Gade

Vejledning i udgravning af humane skeletter

Horsens Museums erfaringer fra to kirkegårdsudgravninger

I 2006 udgravede Horsens Museum en del af den middelalderlige kirkegård ved Sejet Ødekirke og året efter pågik udgravning af overvejende efterreformatoriske grave ved Klosterkirken i Horsens. I forbindelse med disse to udgravninger blev nye metoder og rutiner omkring især prøvetagning og fotogrammetrisk opmåling anvendt og udviklet. Erfaringer fra disse to store kirkegårdsudgravninger blev samlet i en vejledning, der i 2008 var resultatet af nye og velafprøvede strategier. 

Vejledningen fortæller ikke om riter, myter, patologi og alt det spændende, der er årsagen til, at vi overhovedet graver, men var tænkt som inspiration og forslag til løsningen af konkrete udgravningsrelaterede opgaver. Der er udgravet kirkegårde i Danmark siden Horsens Museums udgravninger i 2006 og 2007, og flere erfaringer er blevet gjort. Dette til trods skal Horsens Museums vejledning fortsat være tilgængelig til inspiration.

Indholdsansvarlig Lone Seeberg Jacobsen, muslsj@horsens.dk