layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Brakør strand
Brakør strand hvor den enestående sten blev fundet

Enestående fund af billedsten

Et yngre par på en stille søndagstur langs stranden på nordsiden af Horsens Fjord gjorde i august i år et sensationelt fund af en lille billedsten på ca. 13 X 10 x 4 cm.
Nogle ridser på den flade side af den hårde kalksten fangede opmærksomheden og stenen blev samlet op og ved nærmere eftersyn viste det sig, at der slet ikke var tale om tilfældige ridser, men et billede med tre figurer!

Sten fra Brakør

Allerede om mandagen blev stenen indleveret på Horsens Museum, hvor arkæologerne næppe kunne tro deres egne øjne. Stenen blev hurtigt indleveret til Danefæ-vurdering på Nationalmuseet, hvor den siden er blevet minutiøst undersøgt under mikroskop, men intet tyder i retning af, at der er tale om en nyere indridsning i "stenalder-stil".


Figurerne på stenen har allerede givet anledning til diskussion blandt fagfæller omkring tolkning og datering. De to af figurerne er så naturalistiske, at det er tydeligt at afgøre, at der i midten står en mand med løftede arme, og en stor fallos. Til venstre for manden er en stor fisk med hovedet opad. Figuren til højre er derimod ikke så let genkendelig, og der er foreslået flere tolkninger, den mest gængse er nok en fisk med hovedet nedad.

Den menneskefigur, som aller mest ligner den nyfundne, er indridset i en hjorttaksøkse fra Ertebøllekulturen (5400-3900 f.v.t.), som er fundet i Bodal mose i Vestsjælland. Det er meget sandsynligt, at billedet på den nyfundne sten er samtidig, da der på fundstedet findes undersøiske bopladser netop fra denne periode.

Det som gør billedstenen helt unik i nordeuropæisk jægerstenalder er kompositionen af mand med fallos og byttedyr.

 

Sten udtegning

Udtegning venligst udlånt af SKALK.

Indholdsansvarlig Horsens Museum , horsensmuseum@horsens.dk