layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Rester af bronzekar fra urnegrav, Horsens Museum

Urnegrav

Denne grav er en af de rigeste barnegrave der kendes fra Danmarks oldtid.


Urnen er et bronzefad med en mundingsdiameter på 40 cm. hvorover der var sat et stort lerfad på hovedet som låg, heri lå de brændte knogler af et barn på fire-fem år sammen med en lille guldfingerring.
Kobbersaltene fra det opløste bronzekar havde bevaret rester af det klæde som knoglerne var svøbt i, samt under karret fandtes bregner og kohud som havde beklædt gravgruben.


Hovedparten af gravgaverne var også her placeret uden for urnen, ved siden af denne og lå som en rustklump, der viste sig at være en jernkniv med en smuk forarbejdet jernskede, en jernsaks, ildpåvirkede bronzestumper fra et lille kar, en jernod (lansesko), forskellige jernbeslag og en bronzeøsken.
De tre sidst nævnte må have siddet på nogle trægenstande.

Bronzefadet som blev brugt til urne, er af en enkel type stejlvægget med bred bund.
Fra Danmark kender vi kun et andet fund af denne type.

Det er på et tidspunkt, hvor romersk eksport til norden kun lige er begyndt, og bronzekar derfor er uhyre sjældne i Danmark.
Graven hører til de rigeste grave, vi kender i Danmark fra sen før romersk jernalder år 50 f. Kr. – 50 e. Kr.
Den viser også, at den afdøde trods sin unge alder har haft en høj status i datidens samfund.
En status som han må være født til.