layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Udsnit

Undersøisk boplads i Horsens Fjord med velbevarede genstande af træ og tak

Horsens Museum, Moesgård Museum og Aarhus Universitet har med Syddansk Universitet som medansøger modtaget midler fra Kulturarvsstyrelsen til mindre undersøgelser på en undersøisk boplads fra den sene del af jægerstenalderen i Horsens Fjord i 2010 og 2011.

Padleåre

Undersøgelsen blev iværksat, da pladsen er erosionstruet og hvert år slides mere og mere ned. Derved forsvinder et hav af videnskabelige informationer.

Det specielle ved pladsen er, at der er bevaret organiske materialer af hjortetak, knogle og træ og dermed også redskaber lavet af disse materialer. Desuden findes der bevarede hasselnøddeskaller, plantefrø og snor lavet af bast.

Pladsen giver os et væld af informationer om, hvilke typer af planter og dyr, som har indgået i jægerstenalderens menukort og giver os samtidig et mere nuanceret billede af stenalderens redskaber af træ, tak og knogle.

Af specielt flotte fund skal nævnes to padleårer med ornamentik bestående af sort bemaling samt en skæftet hjortetaksøkse. 

 HOM2331    
Fotos: Moesgård Museum