layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Uldum-Pigen


Kranium fra ca 12-årig pige, Uldum Kær

Grauballemanden, Tollundmanden og Ellingpigen er alle danske mosefund, der er havnet i mosevandet i århundrederne før år O, dvs. fra tidsafsnittet Førromersk Jernalder.

Kranie af en 11-12-årig gammel pige
Nu har Horsens Museum i samarbejde med Panuminstituttet i København og Nationalmuseet fundet frem til et gammelt fund fra Uldum Kær, indleveret i 1877.
Da der kun findes kraniet og ikke de øvrige menneskedele, er det vanskeligt at bestemme kønnet, men iflg. Professor ved Panuminstituttet Niels Lynnerup, er det bedste gæt ud fra øjenregion og pande, at der er tale om en pige.

Alderen er derimod mere sikker. Pigen var ca. 11-12 år, efter analyse af de tilbageværende tænder,
Kraniet har ingen underkæbe.

Skeletdele af en mand
På Panuminstituttet fandtes også en kasse med skeletdele fra Uldum Kær uden noget kranium. Disse tilhører ikke barnekraniet, men stammer fra en voksen mand på ca. 30-35 år med en legemshøjde på omkring 170 cm.

Der er altså tale om to forskellige personer, som er endt i mosen, måske som led i en offerskik, der har resulteret i omkring 500 moselig i Danmark og over 2000 i Europa. I officielle oversigter over moselig i Danmark, er de 2 fund fra Uldum Kær dog ikke medregnet.

Hvor er mandens kranie?
Under søgningen efter mandens kranie fandtes en tom kasse med teksten: Foræret til Canada, Nationalmuseet, april 1961.

Det er meget besynderligt, at menneskedele i 1960´erne er foræret væk, fortæller professor Niels Lynnerup.
Tidligere byttede man fra museum til museum f.eks. kranier og andet, men det var man holdt op med i 1961.
Det var ikke normalt dengang.
Niels Lynnerup har derfor skrevet til det canadiske nationalmuseum og efterlyst kraniet, men har endnu ikke fået svar.

Vigtig lokal kulturarv
Hvis ikke der kommer svar fra Canada på henvendelsen, vil Horsens Museum i samarbejde med Nationalmuseet gøre en indsats for at forsøge at finde kraniet og prøve at få det til Danmark igen.
Et mosefund er en vigtig dansk og lokal kulturarv og bør knytte sig til den forskning i oldtiden, der finder sted i det land, hvor fundet er gjort. Det er også vigtigt for de lokale borgere at kende deres kulturarv, og evt. ind imellem at kunne se fundene på udstillinger eller andet.