layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Rokær

Rokær, en sjælden grav

En sjælden langhøj fra Ældre Bondestenalder.
Før man i bondestenalderen begyndte at opføre dysser begravede man de døde i lange høje bygget af jord med indvendige trækonstruktioner.
Der kendes kun ca. 40 af disse i Danmark, da de stort set er pløjet væk i dag.
De er lange trapezformede eller rektangulære og kan være op til omkring 92 meter lange.

Rokærgraven har været omkring 25 meter lang, nærmest rektangulær med let udadbuede langsider og ca. 12,5 m bred.
Ved begge langsider var der spor efter lodretstående stolper, sat i zigzag, hvor der formodentlig har været anbragt vandret liggende tømmer, som har holdt højfyldens jord på plads.
Østgavlen var 6 meter lang og havde været en træfacade af lodretstående planker som var gravet 70 cm dybt ned.
Midt i højen var en 3 X 2 m stor stenpakning, hvor den afdøde var begravet.
Selve gravlejet var et 2 m langt og 50 – 70 cm bredt brandlag med trækulsrester.
Der var intet spor af den gravlagte, men ud fra gravgaverne må det dreje sig om en mand.

Gravgaverne bestod af en helt speciel flintdolk (en sleben flækkedolk, som her for første gang fandtes sammen med andre genstande) og to tyndnakkede slebne flintøkser og mere end 200 ravperler.
Dolken og 124 af ravperlerne lå midt i graven, hvor de antagelig har udgjort en perlekæde, som har været placeret ved den gravlagtes hofteparti.
Økserne og de største af ravperlerne, i alt 84, fandtes i vestenden, hovedenden.
Mange af de store ravperler har flere gennemboringer, og må have fungeret som fordeler stykker i de store rav kæder.

Flintdolken er helt speciel, den er fremstillet på en 16 cm lang flintflække, hvilket er usædvanligt.
Dolken er sleben på begge sider, finest ved spidsen. Der kendes foreløbig ikke andre dolke af denne type, og den kan bedst sammenlignes med dolkstave.
Både dolken fra Rokær graven og dolkstavene tolkes som en slags værdighedstegn, som det ikke var enhver beskåret at bære.

Vi ser mange tegn på komplicerede ritualer i forbindelse med begravelser i den ældre tragtbægerkultur.
Det har været en bestemt befolkningsgruppe, der da fik en så fornem begravelse. Vi ved ikke om det kun drejer sig om de velhavende i samfundet, eller om det også har været andre, tilknyttet kulten. Måske en kombination af begge...

Udgravet i 1998 nær Lund, Tamdrup sogn, vest for Horsens.
Gravgaverne er udstillet på Horsens Museum.
Datering: Yngre stenalder, ældre tragtbægerkultur ca. år 3500 f. Kr.
Litteratur: A.M. Kristiansen i Vor skjulte kulturarv 2000 og Skalk 2000 nr. 4