layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Rig Urnegrav

Rig urnegrav

Den gravlagte er en ung mand på 16 – 17 år.
Urnen er et bronzefad med et stort lerkar som låg. I urnen lå de brændte knogler, og der var rester af det klæde som de var svøbt i, samt en guldring, et bæger af ler, stumper af en jernkniv og en bronzedølle.

Under urnen lå to kæmpemæssige og helt ens jernknive på 46 cm, de lå i et V ved karrets fod.
Bronzefaddet er enestående, det er 42 cm i tværmål med påsatte hanke og fod. Hankene er smukt svungne med fæsteplader udformet som vinblade.
Denne type kar er uhyre sjældne i Europa, faktisk kendes kun tre.
Karret er fremstillet i Capua i det sydlige Italien i århundredet før Kristi fødsel. Det menes at være fremstillet som vinkøler.
Det er på et tidspunkt, hvor romersk eksport til Nordeuropa kun lige er begyndt, hvorfor bronzekar er uhyre sjældne i Danmark.

Graven hører til blandt de rigeste vi kender i Danmark fra sen før romersk jernalder år 50 f. Kr. – 50 e. Kr. den viser også at den afdøde trods sin unge alder har haft en høj status i datidens samfund - en status han må være født til.