layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Ravsmykke

Horsens Museum har fået indleveret 6-9.000 år gammet ravsmykke fundet på Endelave

                                          Foto af finder med ravsmykke 
                                          Else Andersen, finder af ravsmykke


I august 2008 tog nogle veninder, som flere gange tidligere på en sommerudflugt - denne gang til Endelave. På øens østside gik de tur langs standen øst for Louisenlund, og Else Andersen fra Skanderborg ville et sted helt ned i vandkanten for at se efter "pæne sten". Her fik hun straks øje på noget mere spændende, nemlig en stor klump rav, som hurtigt viste sig at have været brugt som smykke, da der er et godt slidt ophængningshul. Else Andersen mener selv, at hun har "rav-øjne", og hun har gennem tiden fundet meget rav ved vestkysten. Hun regnede således også med, at der var tale om et moderne tabt ravsmykke, da det ikke er normalt at finde rav på Endelave.

I efteråret i år tog Else Andersen ravsmykket med, da hun skulle en tur til Fanø, hvor hun tidligere også har fundet meget rav. Her viste hun det til en ravsliber, som straks kunne fortælle, at der er tale om oldtidsrav, og at der på stykkets ene side er bevaret spor efter en udsmykning i form af en indridsning. Via Skanderborg Museum er smykket kommet til Horsens Museum, hvorfra det straks efter nytår vil blive afleveret på Nationalmuseet som danefæ.

Ravsmykket er tilsyneladende en stor naturlig dråbeformet klump med gennemboring i den spidse ende. Stykket er 4,6 x 3,0 x 2,1 cm. og det mest spændende er resterne af den indridsede ornamentik, som findes på den ene flade side. Desværre er stykket så slidt ved vandrulning, at det er svært at afgøre, hvad motivet for udsmykningen oprindelig har været. Med lidt god vilje kan man godt forestille sig, at der på ravsmykket har været en skråskraveret figur, noget i lighed med den i samme måned fundne fisker fra Horsens Fjord.

              Ravsmykke

Om alderen på ravsmykket er det svært at sig noget præcist. Den slags smykker findes nemlig netop som på Endelave gerne opskyllet på stranden uden andre daterede genstande. De motiver, som i heldige tilfælde udsmykker stykkerne, henfører dem til jægerstenalderen (for ca. 6-9.000 år siden). På den tid var havspejlet lavere end nu, så stykket fra Endelave stammer med stor sandsynlighed fra en ukendt boplads eller begravelse, som i dag ligger på havets bund et stykke ud for kysten, sandsynligvis en 6-8 km. ude i nærheden af det strømløb, som på den tid førte vand fra det nuværende Lillebælt samt Vejle og Horsens Fjorde op mellem Endelave og Samsø, hvorfra det løb videre ud i åbent hav oppe i Kattegat.