layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Stegegaffel skaft
Skaftet på stegegaflen fra Stjernholm slot

Usædvanlige fund i Ole Worms Gade

Ved den arkæologiske udgravning i Ole Worms Gade i Horsens gjorde arkæologerne et spændende fund.

I et fundament til en bygning, der formentlig har udgjort en nordfløj i klosteret, fandtes en tilhugget granitsten.
Umiddelbart ligner det en døbefont med kumme og skaft med dekorativ tilhugning. Den er hugget tværs over, og begge dele er smidt ned som fundamentssten.

Eksperter fra både Nationalmuseet og Århus Universitet har set på stenen og mener dog ikke, at der er tale om en døbefont, men måske et såkaldt vievandskar.
De stod i middelalderen i alle kirker, så de indtrædende kunne dyppe fingrene i det hellige vand og slå korsets tegn for sig – en symbolsk renselse.

Ved reformationen i 1536 blev der ryddet op i alle de katolske skikke, og de fleste vievandskar blev smidt ud af kirkerne.
Der er derfor meget få bevaret i dag, og kirkeeksperter kalder da også fundet for ”fantastisk spændende”.

I Ole Worms Gade er karret dog kasseret allerede i middelalderen, for bygningen, i hvis fundament det ligger, er samtidig med begravelserne på stedet.

Udgravning af stenkar
Granitkarret i fundament fra klosteret. Arkæolog Janne Kosior er i færd med at udgrave den anden halvdel af karret.

Efter reformationen blev Johanniterklosterets grund og bygninger omdannet til Stjernholm slot, og denne tid findes der også spor af i udgravningen.
I en 2 m bred grøft, der måske har været en ”pynte”-voldgrav omkring slottet, fremkommer fine ting fra 1600-tallet: rombeformede glas fra blyindfattede ruder, glaserede teglfliser, stykker af keramik-kakler fra en kakkelovn samt sidst og ikke mindst en meget fin stegegaffel. Skaftet er i sort træ eller ben med dekoration af vindrueklaseranker indlagt med sølv eller tin.

Der kan næppe være tvivl om, at den har hørt til ved taffelbordet hos herskabet på slottet. Måske har Holger Rosenkrants enke Karen Gyldenstjerne anskaffet den smukke gaffel i sin enkestand på slottet fra 1575 til 1613.

Læs mere om udgravningen i Ole Worms Gade ved at klikke på linket herunder:

Sammenfatning af udgravningen i Ole Worms Gade, Pdf

Indholdsansvarlig Horsens Museum , horsensmuseum@horsens.dk