layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Kobberfladeøkse fra Egebjerg

Kobberøkse fra stenalderen


At der skal et vist mål af held til gælder i mange aspekter af tilværelsen. Som arkæologer vil vi naturligvis også gerne overraskes, når vi graver i jorden. Og overraskelsen var stor, da Horsens Museum for nylig forundersøgte et større jordstykke i Egebjerg. Op af jorden dukkede et irgrønt stykke metal. En vågen maskinfører fik øje på stykket, sprang ud og samlede det op. En kobberfladøkse fra den tidlige bondestenalder havde set dagens lys igen efter at have ligget begravet i et kildevæld på kanten af et vådområde i mere end 5000 år. Det har siden vist sig, at netop denne type økse kun er fundet i to andre tilfælde i Danmark, så det er i sandhed en sjælden genstand, der blev fundet. Ydermere er øksen fundet et sted, hvor arkæologerne har mulighed for at undersøge de nærmere omstændigheder ved nedlæggelsen. På området i Egebjerg viste der sig også at være spor af et befæstet kultanlæg fra samme tid, og det virker oplagt, at øksen er nedlagt i forbindelse med de handlinger, som har fundet sted her. I det sydlige Mellemeuropa er der i flere tilfælde gjort fund af smeltedigler på sådanne pladser. Det tyder på, at også selve støbningen af øksen kan have fundet sted på kult-pladserne. Så nu er opgaven klar. Vi skal se, om vi kan finde en nål mere i høstakken i Egebjerg: en smeltedigel.