layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Jordfæstegrav med ligspor

En stor jordfæstegrav rummede en kvindebegravelse og da den var gravet dytb ned anedes ligspor af hende i undergrunden.

Oldtidsudstilling fotograferet af Vibeke Ørnsholt


Hun lå med hovedet i vest og på venstre siden med optrukne ben. Gravgaverne var otte lerkar, et bæltespænde af bronze med beslag, to bøjlenåle af bronze, fem nåle med sølvblik, en sølvhægte, fire glasperler, to ravperler, to jernknive, en synål af jern og to glittesten. Datering 50 – 150 e. Kr.

Fundsted nær landsbyen Hedegård ved Skjern Å, cirka midt imellem Horsens og Herning.
Datering: Sen førromersk og ældre romersk jernalder 50 f. Kr. – 150 e. Kr.
Litteratur: Hertz, J. (red.): Danmarks længste udgravning. Arkæologi på naturgassens vej 1979-1986. side 324 nr. 1117.
Orla Madsen i Skalk 1992 nr. 2, side 3-8; 1994 nr.4, side 8-12; 1997 nr. 2, side 5-9. Journal of Danish Archaeology vol.13. 1996-97. side 57-93.
Vor skjulte kulturarv 2000, side 92-93.