layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Guldsmykke fra jernalderen

Guldsmykke fra jernalderen

Guldsmykket blev fundet ved badning på stranden ved Elbæk Skov, Vær sogn, på nordsiden af Horsens Fjord i 1938 og lå i et privat smykkeskrin, indtil det blev afleveret på Moesgård Museum i 1998.

Smykket gengiver en dyrefigur formodentlig en fugl eller et fabeldyr.
Den er af guld og vejer 2,8 gram. Det har en diameter på 2,2 cm.

Det er et hængesmykke fra Germansk Jernalder, hvor man her i Norden har lavet efterligninger af romerske kejsermedaljoner og guldmønter.

Der er tale om et gennembrudt guldarbejde udsmykket med en tynd perlet filigrantråd, hvilket er usædvanligt, da det normalt drejer sig om en tynd guldplade, der med en hammer presses ned i en form (en patrice) hvor ved fremkommer et motiv i ophøjet relief.
På dette smykke er relieffet skabt ved brug af filigrantråd.
Det er et firbenet fabeldyr set i profil med hoved, krop, lår og fødder. Der ses kun to ben dvs. et forben og bagben.

Der kendes to brakteater fra Sverige, der minder lidt om den fra Elbæk Skov.
Det antages at brakteaternes funktion har været som de romerske kejsermedaljoner, hvor de ved religiøse ceremonier har knyttet modtageren til giveren, i dette tilfælde en fortjenstfuld undersåt til høvdingen.

Datering: Ældre germansk Jernalder år 500 e. Kr.