layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Oldtidsudstilling fotograferet af Vibeke Ørnsholt

Glasperler fra en kvindegrav fra Bjerre

På en mindre bakketop ved Søndervang ved Bjerre, Bjerre sogn, har Horsens Museum udgravet 34 grave fra år 550 – 900 e. Kr. Denne udgravning er enestående, da grave fra denne tid er meget sjældne og svære at finde.

I en af de fineste kvindegrave var den døde blevet brændt, og derefter var resterne af hende sammen med resterne fra bålet lagt i en grav.

I graven fandtes 32 glasperler og en 5,8 cm stor broche af bronze (næbfibula), en 2 cm lang snoet jerntråd, en jernkniv samt et mindre lerkar. Også et flintafslag samt et stykke kridt blev fundet i graven.

Glasperlerne lå i to klare grupper med lige mange orange og røde perler i hver gruppe. Midt imellem de to grupper af perler lå næbfibulaen.

Perlernes fordeling synes at vise, at de er nedlagt samlet som en eller to kæder i forbindelse med gravlæggelsen. Smykkerne viser, at det er en kvindegrav, og de gør graven til en af de rigeste på gravpladsen.

Datering: tidlig yngre germansk jernalder 550 – 750 e. Kr.