layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Europas største kobberøkse
Europas største kobberøkse, fundet i en høj i Hyrup ved Stouby

Europas største kobberøkse

Hyrupøksen, der er fundet i en høj ved Hyrup, Stouby sogn, er den største af sin slags i Europa. Øksen  er 19 cm lang og vejer ca. 1,4 kg.

Øksen er helt unik, på trods af at den stilmæssigt ligner den andre kobberøkser fra Danmark fra ca. år 3400 f. Kr.

Man har fundet ud af at, den temperatur øksen har haft under støbningen, er 100 grader lavere end den har været ved tilsvarende østriske kobbersager.
Det fortæller os at, danskere og andre folk muligvis selv har udsmeltet og støbt den slags økser, men at de har ikke haft så gode ovne som Østrigerne.

Kobbergenstandene her er noget af det ældste metal, der er fundet i Danmark og metallet er importeret hertil i ældre bondestenalder fra Østrig, hvor stenalder samfund allerede eksperimenterede med metalproduktion.
Via datidens udvekslings systemer er adskillige kobbersager nået frem til Sydskandinavien, hvor de har været eftertragtede statussymboler på linje med store flintøkser og ravsmykker.
Det er sikkert derfor at, de er blevet ofret, eller er medgivet som en værdifuld gravgave.

Kobbertransporten lyder som en fantastisk bedrift på dette tidspunkt i vores fortid, men vi kan konstatere at den har fundet sted.
Vi ved at, det har været muligt at sejle de ca. 1000 km fra Sydvestjylland og ad floderne til Alperne, hvor man vil ende ca. 2 km fra Mondsee ved Salzburg i Østrig, hvor der er udgravet kobberminer, keramikovne og støbeforme.

Der kendes ca. 80 kobbergenstande i Danmark fra tiden omkring 3400 f. Kr. og en del af dem er faktisk fundet på Horsens egnen.
Kobber importen varede i omkring 200 år, derefter ophørte den af ukendte grunde, og kom først i gang igen godt 1000 år senere, lige før bronzealderen begyndte.
Det vides ikke hvad kobberimporten byggede på. Det kan have været handel, men det kan også have været gaveudveksling mellem folk, der på en eller anden måde stod i forbindelse med hinanden.

Det er især påfaldende at, kobberøkserne ikke var af bedre kvalitet som redskaber end flintøkserne, og flere fund af kobberøkser tyder på, ud fra deres facon, at de er lokalt fremstillet.
Det kan derfor betyde at kobberøkserne og de andre kobbergenstande har haft en eller anden social betydning eller har hørt hjemme i et religiøst ritual, hvad deres fundomstændigheder også tyder på.

Datering: Yngre stenalder. Ældre tragtbægerkultur ca. år 3500 – 3200 f. Kr.
Litteratur: Lutz Klassen : Jade und Kupfer. 2003. s. 59-60. og Berømte kobberfund i Horsens Ren Fjord nr. 12. 2004 s. 298- 299.