layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Ornamenteret skår, yngre stenalder

Et Godt Skår

Et godt skår ....
Randskår med øsken fra yngre stenalder.

Dette skår er hvad der er tilbage af et pragtkar, som blev brugt til offerskål for mad og drikke.

Karret er gravet op sammen med fossile østersskaller i Stensballe Sund, Vær sogn.
Skåret er rigt udsmykket med indstukken og indridset mønster. Efter brændingen er der indgnedet en hvid kalkmasse som farvestof ned i den indridsede ornamentik på karret. Dette har fået karret til at fremstå med meget tydelig hvid ornamentik, på mørk baggrund. Selvom vi kun har et lille fragment, aner man at karret må have været ualmindeligt smukt at se på før det blev ofret i Stensballe Sund.
Karret er af en type, der kaldes pragtkar ud fra sin fine udsmykning og form, det har oprindelig været en åben skål med øsken.

Disse meget flotte skåle findes oftest ved dysser, rituelpladser eller i vådområder og det formodes at det drejer sig om særlig flotte kar, der er specielt fremstillet til den rituelle handling, og har haft en helt særlig funktion ved ofring af mad og drikke.
Dette kar er i yngre stenalder ofret i vandet, hvor man dengang ofrede det bedste til guderne.

Da man i 1930´erne og frem til 1960´erne gravede efter fossile østersskaller, som man dengang brugte til hønsefoder, i Stensballe Sund og Nørrestrand, fremkom der mange oldsager, de fleste af disse formodes at være ofret i vandet i oldtiden.

Datering: Yngre stenalder. Ældre tragtbægerkultur ca. år 3500 – 3200 f. Kr.