layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Oldtidsudstilling fotograferet af Vibeke Ørnsholt

Brandpletgrav

Mandsgrav der indeholdt vågen til fuldbevæbning samt små værktøjer, der tyder på en specialhåndværker

Der fandtes et tveægget sværd af La Tené type, som er et keltisk jernsværd, næsten en meter lang, impoteret fra det keltiske område i Centraleuropa og i datiden tilhørte denne sværdtype det aristokratiske lederskab. Desuden fandtes skjolddele og lansespids til fuldbevæbning. Derudover kniv, skaftlapkniv, huljern, drejejern, syl og krampe i jern, der er håndværkerværktøj. Graven dateres til sen før romersk jernalder år 50 f. Kr. - 50 e. Kr.