layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Bådgrav

En sjælden gravform fra ældre romersk jernalder

Oldtidsudstilling fotograferet af Vibeke Ørnsholt


En udhulet træstammebåd, en ege, er blevet brugt som kiste i en jordfæstegrav. I hver ende af graven, udenfor båden var der et offerkar. Båden var 3,65 m lang og 0,60 m bred med spids forstavn og afrundet agterstavn. Gravgaverne var, foruden de to offerkar, tre gravkar og en jernkniv, desuden fandtes fire jernklamper fra en bådreparation. Den ældste reparation med jern man kender på en båd i Skandinavien. Der sat rester af egetræ rustet til jernet. Graven var orienteret øst – vest. Denne gravtype kendes kun fra Bornholm, derfor er det helt usædvanligt at finde en bådgrav midt i Jylland ved Skjern Å. Personen må have haft en stor status i datidens samfund. Datering 50 - 150 e. Kr.