layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Detektor-gruppe

Metaldetektor og danefæ

Fund af guld eller sølv er altid danefæ

Danefæ er et gammelt dansk ord for herreløst gods. Det nævnes første gang i Christian den Femtes Danske Lov fra 1683. Men allerede Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241 siger, at herreløst gods tilhører kongen, og i mere end 750 år har det i Danmark været lov, at nedgravede skatte og andre fund af guld og sølv tilhører staten.

Fortidsfund af guld eller sølv er altid danefæ, men genstande af mindre værdifuldt materiale kan alt efter type eller fundforhold være så betydningsfulde, at de også er danefæ. Nedenstående link vil sende dig videre til Nationalmuseets hjemmeside, hvor danefæ-kataloget vil guide dig gennem hvad der er danefæ, og hvad der ikke er.

Link til Nationalmuseet om danefæ

Har du fundet noget, der kan være danefæ, er det vigtigt, at du omhyggeligt registrerer fundsted og koordinater. Er der tale om større fund som eksempelvis et skattefund, skal museet tilkaldes. Det er også vigtigt, at du ikke selv renser fundet, da det kan beskadige overfladen eller ødelægge rester af eksempelvis tekstil. På museet vil du blive spurgt om, hvor og hvordan genstanden er fundet. Genstande, der vurderes at være danefæ, indsendes til Nationalmuseet, der foretager den endelige afgørelse og også beslutter størrelsen på danefægodtgørelsen.

Anvender du metaldetektor, gælder de samme regler om danefæ.

På Kulturstyrelsens hjemmeside findes en kort vejledning i, hvordan du skal og bør forholde dig som detektorfører. 

Horsens Museums arkæologiske afdeling har tilknyttet en detektorgruppe. Henvendelse vedrørende gruppen, brug af metaldetektor eller spørgsmål vedrørende danefæ  kan ske til museumsinspektør Lars Pagh på 30564162 eller muslp@horsens.dk.