layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Motorvej Ølholm-Vejle N

 


Forundersøgelse

HOM 2354 Forundersøgelse
Den Arkæologiske vurdering indeholder information om kendte fortidsminder på strækningen og hvilke arealer der skal forundersøges. Rapporten udarbejdes inden det arkæologiske feltarbejde påbegyndes.

Læs 1. del af rapporten her. Læs 2, del af rapporten her.


Havegaarde

HOM 2577 Havegaarde
Langskov sogn, Hedensted Kommune
Ved de arkæologiske udgravninger på Havegaarde blev der åbnet et 3x70 m stort forløb af små stolpehulslignende nedgravninger i 4-6 rækker fra førromersk jernalder.

Læs hele rapporten her.


Haugevej HOM 2578 Haugevej 19
Langskov sogn, Hedensted Kommune
Et område på et højdedrag ved Haugevej 19 er blevet undersøgt for et antal stolpehuller af varierende størrelse samt en mulig skelgrøft.  

Læs hele rapporten her.

Mølholm
HOM 2579 Mølholm
Langskov sogn, Hedensted Kommune
Horsens Museum har undersøgt dette 17.670 m2 store område. Der er fundet spor efter bebyggelser fra overgangen mellem bondestenalder og ældre bronzealder (2.000 f.kr.)

Læs hele rapporten her.

 Hvolgård

HOM 2580 Hvolgård Mølle
Langskov sogn, Hedensted Kommune
Horsens Museum har undersøgt et areal på 51.500 kvadratmeter syd for Tørring. De primære perioder på pladsen bestod i en bebyggelse fra 4. til 7. årh.

Læs hele rapporten her.


Store Kollen

HOM 2610 Store Kollen
Langskov sogn, Hedensted Kommune
Horsens Museum har undersøgt syv forskellige lokaliteter nær Ølholm By og det har resulteret i fund af gårdsenheder og hustomter.

Læs hele rapporten her.


Guldagerhoej

HOM 2611 Guldagerhøj
Langskov sogn, Hedensted Kommune
Det område der undersøgtes af Horsens Museum, indeholdt en bebyggelse med gårdsanlæg og håndværksfunktioner fra germansk jernalder til 1300-tallets slutning. 

Læs hele rapporten her.


Smal Ager

HOM 2614 Smal Ager
Sindbjerg sogn, Hedensted Kommune
Horsens Museum har undersøgt et område syd for Tørring. Undersøgelsen afkræftede formodningen om tilstedeværelsen af et mindre jordfæstegravfelt.

Læs hele rapporten her.


Øster agre

HOM 2615 Øster Ager
Sindbjerg sogn, Hedensted Kommune
Horsens Museum har fundet et mindre kogegrubefelt. Området tolkes som en lille samlingsplads, sandsynligvis dateret til yngre bronzealder eller førromersk jernalder.

Læs hele rapporter her.


2616 HOM 2616 Petersborg
Sindbjerg sogn, Hedensted Kommune
Der er gjort en del detektorfund, der tidsmæssigt placerer sig fra slutningen af 500-tallet til nutiden.


Læs hele rapporten her.

2617

HOM 2617 Ellers Bjerg
Sindbjerg sogn, Hedensted Kommune
Horsens Museum har registreret et grubekompleks og en brønd med keramik fra førromersk jernalder.


Læs hele rapporten her.


Gams Mose

HOM 2618 Gams Mose
Sindbjerg sogn, Hedensted Kommune
Horsens Museum har foretaget en undersøgelse hvor der blev fundet et treskibet langhus fra ældre romersk jernalder og en del af et sadeltagshegn.

Læs hele rapporten her.


2619

HOM 2619 Villesborg
Sindbjerg sogn, Hedensted Kommune
Horsens Museum udførte en undersøgelse af 4 lokaliteter vest for lindved. Et større aktivitetsområde viste sig at indeholde spor efter jernudvinding og smedning.

Læs hele rapporten her.


Toftemål

HOM 2688 Toftemaal
Sindbjerg sogn, Hedensted Kommune
Den meget lerede undergrund gør det sandsynligt, at der er tale om lertagningsgruber, og at området har været brugt til udvinding af ler

Læs hele rapporten her.


HOM 2784 Sønderled Agre
Sindbjerg sogn, Hedensted Kommune
En forundersøgelse vist at der sandsynligvis fandtes et treskibet hus på stedet. Det blev bekræftet i undersøgelsen hvor et knapt 22 meter langt hus blev afdækket.

Læs hele rapporten her.