layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Arkæologiske udgravninger 2015
HOM 1363 Staksevold
Barrit Sogn, Horsens Kommune
Horsens Museum har i perioden overvåget oprensningen af voldgraven på det fredede voldsted Staksevold. Kulturlag blev fundet steder ved foden af borgbankens østside.

Læs rapporten her.HOM 2471 Fuglsang etape 5a
Ørum Sogn, Hedensted Kommune
Forud for udvidelse af grusgraven Fuglsang, Ørum, foretog Horsens Museum i vinteren og foråret 2015 en udgravning indenfor fire af i alt seks områder,

Rapporter: Område 1-2 og område 3-6.HOM 2504 Penthalegård, Ørum - etape 7
Ørum Sogn, Hedensted Kommune
Forud for råstofindvindning i et ca. 8 ha stort område ved Penthalegård i Ørum har Horsens Museum foretaget en arkæologisk undersøgelse.

Læs hele rapporten her.HOM 3163 Affaldstation 59 Kattesund
Horsens Sogn, Horsens kommune

 

Rapporten kommer her.


HOM 3264 Kirkebakken, Hatting
Hatting Sogn, Horsens kommune.
Ved lokalitet 1 blev der
undersøgt en skårkoncentration fra yngre bronzealder/tidlig jernalder samt fem aflange anlæg, tolket som hjulspor fra historisk tid.

Læs hele rapporten her.HOM 3265 Sydtoften 10, Åle - forsinkelsesbassin
Åle Sogn, Hedensted kommune
Ved udgravningen blev der undersøgt/registret ca. 40 gruber, beliggende i en vandmættet, svag lavning. Gruberne er blevet tolket som lertagningsgruber.

Læs hele rapporten her.HOM 3275 Provstlund, matr. 8n
Tamdrup Sogn, Horsens kommune
Forud for byggemodning ved Lund lidt vest for Horsens blev der registreret i alt 189 anlæg, der især fordeler sig på to gruber, et grøftforløb og huller fra et hulbælte.

Læs hele rapporten her.HOM 3277 Ørridslev Kirkebro
Ørridslev Sogn, Horsens kommune
Horsens Museum foretog en forundersøgelse samt overvågning af gravemaskinearbejde i forbindelse med nedrivning af en brokonstruktion af kløvet kamp.

Læs hele rapporten her.