layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Arkæologiske udgravninger 2014
HOM 1985 Tyrsted sydøst, øst for kirkevej
Tyrsted Sogn, Horsens Kommune
Forud for en ny boligudstykning nordøst for Tyrsted Kirke er der i sommeren 2014 fortaget en arkæologisk udgravning af to lokaliteter.

Læs rapporten her.


HOM 2504 Penthalegård, Ørum
Ørum Sogn, Horsens Kommune
Ved udgravningen blev der undersøgt et aktivitets-/ arbejdsområde primært karakteriseret ved gruber og diverse nedgravninger.

Læs hele rapporten her.HOM 3056 Skurby, Gl. Landevej, Lindved
Sindbjerg Sogn, Hedensted Kommune
Der blev påvist et grubehus, en O-formet stolpe- konstruktion, en hegnsgrøft foruden et par mindre bygninger, formodede udhuse.

Læs hele rapporten her.HOM 306Spildevand Bråskov - Daugård
Nebsager/Stenderup/Urlev/St. Dalby/Ørum/Hedensted Sogn, Hedensted Kommune
Undersøgelserne påviste væsentlige fortidsminder ved to lokaliteter.

Læs rapporten for her.HOM 3082 Torvet 6-8, Horsens
Horsens Sogn, Horsens Kommune
Torvet 8 (etape 1): Her lå udgravningsfeltet under forhuset.
Torvet 6 (etape 2): Under forhuset var der en 1700-tals-kælder
 
Læs hele rapporten her.


 HOM 3086 Elbæk Efterskole
Gangsted Sogn, Horsens Kommune
I en udgravning forud for etableringen af en kunstgræsbane ved Elbæk Efterskole blev der registreret flere huse i det, ser anses for at være det middelalderlige Aggestrup.

Læs hele rapporten her.


HOM 3138 Sydtoften 10, Åle
Åle Sogn, Hedensted kommune.
Ved lokalitet 1 blev der
undersøgt en skårkoncentration fra yngre bronzealder/tidlig jernalder samt fem aflange anlæg, tolket som hjulspor fra historisk tid.

Læs hele rapporten her.


HOM 3147 Skattefund, Enner
Tamdrup Sogn, Horsens kommune
M
useet har foretaget en arkæologisk undersøgelse på baggrund af detektorfund af sølvmønter og sølvsmykker på Enner Mark.

Læs hele rapporten her.


HOM 3150 Årupvej, Hedensted
Hedensted Sogn, Hedensted kommune
I forbindelse med en arkæologisk udgravning forud for anlæggelse af en kunsgræsbane i udkanten af Hedensted by blev der udgravet 6-7 huse af forskellig type og alder.

Læs hele rapporten her.


HOM 3164 Dalbyhuse, Constantiavej, Hedensted
Hedensted Sogn, Hedensted kommune
U
ndersøgelsen af de efter forundersøgelsen tre udpegede områder (1-3) resulterede i 59 nye anlæg, som overvejende bestod af stolpehuller og i mindre omfang gruber.

Læs hele rapporten her.