layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Collage 2012

Arkæologiske udgravinger 2012


HOM 2150 Østerhåbsallé, Hatting
Hatting Sogn, Horsens Kommune
Horsens Museum har udgravet omfattende bebyggelser fra perioden omkring kristi fødsel samt overgangen mellem yngre og ældre romersk jernalder.

Læs hele rapporten her.


HOM 2256 Virkelyst Øst
Tønning Sogn, Horsens Kommune
Horsens Museum har foretaget en udgravning hvor der fremkom tre et-skibede huse, der dateres til sen vikingetid/tidlig middelalder (1000-1200 e.kr.).

Læs hele rapporten her.HOM 2269 Mariendal, Gantrup
Sdr. Vissing Sogn, Horsens Kommune
Ved udgravningen fremkom enkelt anlæg. Det ser ud til at der har ligget et mindre hus, antagelig 3-skibet. Dateringen er antageligvis bronzealder.

Læs hele rapporten her.

 

HOM 2428 Søndergade 29
Horsens Sogn, Horsens Kommune 
Horsens Museum har foretaget en udgravning af kulturlag i nordsiden af Søndergade i det middelalderlige Horsens. Ved undersøgelsen fremkom spor fra 1400-tallet.

Læs hele rapporten her.HOM 2750 Hansted Ådal
Hansted Sogn, Horsens Kommune
Horsens Museum foretog en forundersøgelse hvor der blev fundet et flækkesegl fra bondstenalderen indlejret i brun marin-brak tørv.

Læs hele rapporten her: Etape 1. Etape 2.


HOM 2823 Flintebakken Nord
Horsens Sogn, Horsens Kommune
Ved forundersøgelsen blev der på grundens nordlige del konstateret væsentlige fortidsminder i form af større nedgravninger med tragtbæger-keramik.

Læs hel rapporten her.


HOM 2842 Præstemarken 72, Hatting
Hatting Sogn, Horsens Kommune
Ved udgravningen blev der fundet fire forhistoriske hustomter hvoraf den ældste stammer fra tiden omkring år 1700 f.kr.

Læs hele rapporten her.


Rask Mølle Skole

HOM 2909 Rask Mølle Skole, Hvirring
Hvirring Sogn, Hedensted Kommune
Ved udgravningen fremkom godt 600 anlæg bestående af gruber og stolephuller. Der kunne desuden registreres kulturlag og dyrkningsspor i kanten af en lavning.

Læs hele rapporten her.HOM 2917 Hatting Præstegård, Gedhøjen
Hatting Sogn, Horsens Kommune
Horsens Museum har foretaget en udgravning og der blev registreret et udsmidslag fra yngre jægerstenalder/tidlig bondestenalder samt en løsfunden skiveøkse.

Læs hele rapporten her.


HOM 2920 Klaks Mølle
Korning Sogn, Hedensted Kommune
Under og nedenfor den fungerende mølledæmning er fundet stolpekonstruktioner fra mindst 4 faser af ældre dæmninger.

Læs hele rapporten her.


HOM 2956 Regnvandsbassin, Pebringvej, Korning
Korning Sogn, Hedensted Kommune
Ved udgravningen fremkom ca. 730 anlæg bestående af stolpehuller og gruber. Anlægsaktiviteterne er fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder.

Læs hele rapporten her.