layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Collage 2011

Arkæologiske udgravninger 2011


 HOM 2660 Egebjerg bakke
Hansted Sogn, Horsens Kommune
Undersøgelse af flere lokaliteter, herunder formodede systemgrave, stenbrolægning fra perioden omkring Kristi fødsel samt flere deponerede økser, blandt andet en kobberfladøkse.

Læs hele rapporten her.


 

 HOM 2667 Ternevej sydøst, Tyrsted
Tyrsted Sogn, Horsens Kommune
Ved en udgravning afdækkede Horsens Museum oldtidslevn fra den yngre bronzealder (omkring 700 f.kr.). Blandt de mest markante var seks kogestensgruber.

Læs hele rapporten her.


 

 HOM 2751 Voervadsbro-Brædstrup renseanlæg
Sdr. Vissing Sogn, Horsens Kommune
Ved forundersøgelsen blev der i tre områder fundet spor efter aktiviteter i forhistorisk tid. Det nordligste af de tre områder indeholdt en grube med keramik.

Læs hele rapporten her.


HOM 2763 Skovhavegård, Stouby By, Stouby
Stouby Sogn, Hedensted Kommune
Ved undersøgelsen blev der registreret og udgravet en formodet jordfæstegrav. I hjørnet af en middelalderlig gårdtofte blev der registreret bygninger fra middelalderen.

Læs hele rapporten her.


HOM2768 Brædstrup Solpark, Tønning
Tønning Sogn, Horsens Kommune
Udgravningen afdækkede en bebyggelse fra middelalder med 14-15 huse samt forskellige hegnsforløb. Husene er et- og to-skibede.

Læs hele rapporten her.


hom2780

HOM 2780 Kloakseparering Aale By
Aale Sogn, Horsens Kommune
Ved udgravningen fremkom der indenfor en begrænset del af arealet væsentlige anlægsspor i form fra stolpehuller fra flere huse og hegnsforløb.

Læs hele rapporten her.


HOM 2794 Trykledning Julianelyst-Østbirk
Østbirk Sogn, Horsens Kommune
Ved forundersøgelsen blev der udgravet to kulturhistoriske anlægsrester nær et nedlagt teglværk ved Urup Hovedgård.

Læs hele rapporten her.


HOM 2858 Tracée Stjernholmsgade, Horsens
Horsens Sogn, Horsens Kommune
I Stjernsholmsgades østlige del var påtruffet en stor sænkning. Horsens Museum udgravede senere vest herfor en kælder fra senmiddelalder/renæssance.

Læs hele rapporten her.