layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Arkæologiske udgravninger 2010


HOM 2600 Ølsted Rundkørsel
Hedensted Kommune
Ved udgravningen blev der undersøgt, som på baggrund af keramikfund kan dateres til tidlig førromersk jernalder.

Læs hele rapporten her.


2628 HOM 2628 Kildeparken Syd
Øster Snede Sogn, Hedensted Kommune
I et smalt og kort hulbælte afdækket ved forundersøgelsen fandtes spredte stolpehuller. Anlægget dateres typemæssigt til ældre jernalder.

Læs hele rapporten her.

HOM 2638 Hattingskolen, Hatting
Hatting Sogn, Horsens Kommune
Ved undersøgelsen fremkom spor af huskonstruktion, et muligt hus eller hegn, samt et muligt hegnsforløb. Der fremkom tre funktionsgruber.

Læs hele rapporten her.

HOM 2658 Hedensteds Kirkes P-plads
Hedensted Sogn, Hedensted Kommune
Der blev fundet rester og spor efter et klokkestøberi udenfor kirkegårdsdiget på sydsiden af den gamle del af kirkegården. Klokkestøberiet er formentligt fra 1592.

Læs hele rapporten her.


HOM 2671 Bavnen, Haldrup By, Vær
Vær Sogn, Horsens Kommune
Overalt på næsset og ned ad skråningerne fandtes der flintafslag, afslag af slebne økser, skrabere og stumper af groft magret keramik.

Læs hele rapporten her.


HOM 2672 Petersminde, Haldrup By, Vær
Vær Sogn, Horsens Kommune.
I området vest for lokaliteten såes resterne af to kogegruber (jordovne). I selve det udvalgte område fremkom tre nedgravninger.

Læs hele rapporten her.